Bedrijvenpark Oudeland

opgave: supervisie en herzien beeldkwaliteitplan

opdrachtgever: Gemeente Lansingerland

datum: 2017 - heden

Oudeland is een (deels aangelegd) hoogwaardig bedrijventerrein met actief parkmanagement, camerabeveiliging en een samenhangende uitstraling en is volop in ontwikkeling. Bedrijventerrein Oudeland ligt ten noorden van Rotterdam, hemelsbreed op ongeveer 500 meter afstand van Rotterdam – The Hague Airport en zal door het doortrekken van de A16 een nog meer prominente positie krijgen.

 

K.A.S. gaat samen met ondernemers in een vroeg stadium aan de slag te gaan om zo te komen tot een optimaal plan voor zowel de ondernemer als wel een plan dat bijdraagt aan een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit voor de langere termijn. Door in een vroege fase al aan te sluiten weten ondernemers en architecten op tijd waar ze aan toe zijn en verloopt de planvorming soepeler. 

Tevens is K.A.S. bezig met het herzien van het beeldkwaliteitplan, zodat dat beter aansluit om het bestemmingsplan en meer flexibiliteit met zich meebrengt, mét behoud van kwaliteit en bescherming van de waardes van het gebied.