Elias Beeckman Kazerne Ede

opgave: stedenbouwkundige visie 

opdrachtgever: Loostad Vastgoed

partners: Rein Geurtsen Urban Design en Verhees voor Landschap (schetsen door Schetsontwerp)

datum: 2013

Een unieke locatie aan de rand van het bos en met een rijkdom van monumentaal erfgoed.
De stedenbouwkundige visie gaat uit van het inzetten van bestaande landschappelijke elementen, zoals de Vijfsprong, de Sijsseltlaan en het hoogteverschil, om de ruimte te structureren en de identiteit te versterken. Het terrein krijgt een duidelijk gezicht aan de Nieuwe Kazernelaan en zal autoluw worden ingericht.
Er is ervoor gekozen diverse velden te ontwerpen met een duidelijk raamwerk en sfeer, maar waarvan de invulling flexibel kan worden ingevuld in de loop van de tijd.
De monumentale panden zullen worden getransformeerd zodat ze bruikbaar zijn voor een zorgprogramma en de appèlplaats zal worden ingericht als ontmoetingsplek voor de buurt.