EO-Wijers tweede ronde

opgave: perspectief schetsen voor een vitaal en aantrekkelijk platteland voor het gebied Alblasserwaard Vijfheerenlanden

opdrachtgever: EO-Wijers Stichting

partner: FREElANDSCHAP

datum: 2020 - heden

Goed nieuws, we zijn door met onze inzending 'Transformatie vanuit de kernrandzones' voor de tweede ronde van de EO-Wijers Prijsvraag. We hebben voorstel gemaakt voor de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het voorstel gaat uit van een aantal principes:

 • terug naar de karakteristiek van het oorspronkelijke veenmoeras;

 • dat intensieve veeteelt niet de toekomst heeft als
  voedselvoorziening en we deze langzaam aan een
  stap terug willen laten doen;

 • bodem en het water weer sturend laten worden
  in de ontwikkelingsperspectieven van het landschap;

 • dit betekent voor boerenbedrijven dat ze zullen moeten
  omschakelen naar alternatieve of nieuwe vormen van
  (kringloop)landbouw zoals bijvoorbeeld aquatische landbouw, natte teelten, voedselbossen, te combineren met recreatieve functies en met natuurontwikkeling;

 • we zien de kernrandzone als collector van
  landschappelijke ingrediënten in een waaier aan mogelijkheden in de brede marge tussen groen en rood;

 

De potentie van de kernrandzones voor landbouw, maar ook andere maatschappelijk opgaves, is een stap van het onderzoek voor de tweede ronde. 

 

Vanuit het juryrapport:

"Deze inzending leunt op een helder uitgangspunt: als we agrarische kringlopen willen sluiten moet we niet midden in het landelijk gebied beginnen. De sleutel ligt aan de randen, bij de steden en dorpen. Door die mede verantwoordelijk te maken voor de transitie die de landbouw moet doormaken, neemt de slagingskans toe. De landbouw, vastgeketend in een economisch systeem van mondialisering, oneerlijke concurrentie en regelgeving kan het immers

niet alleen.

De inzenders leggen tegelijkertijd een koppeling met de aanpak van vraagstukken die in de randzones spelen, zoals verrommeling (lees: gebrek aan verblijfskwaliteit) en een latente behoefte aan woningbouw. De jury noemt de strategie ‘opschaalbaar’, en dus toepasbaar in andere gebieden. Wel rijst de vraag wie dit idee op gang gaat brengen – kortom: wie zorgt voor de vonk waarna het gebied zelf aan de slag kan?"

Fijne input om mee te nemen in de tweede ronde.

© 2020 by K.A.S.  |  info@kasdelft.nl

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Flickr Clean