Haagvlietpoort Den Haag

opgave: visie, planbegeleiding en stedenbouwkundig raamwerk 

opdrachtgever: Gemeente Den Haag

datum: 2016 - 2018

Haagvlietpoort is een stedelijk knoop die op het grensvlak ligt van verschillende buurten: Binckhorst, Rivierenbuurt-zuid en Laakhaven/HS. De knoop functioneert momenteel echter niet als een verbindende schakel, wordt op verschillende plekken als laagwaardig en onveilig ervaren, wordt gedomineerd door het spoortalud en mist groen. De knoop heeft echter een grote potentie voor de toekomst, is een strategische locatie naast Hollands Spoor en gelegen binnen het Central Innovation District (CID) van Den Haag.

K.A.S. werkte aan een toekomstvisie waarbij de knoop functioneert als een hoogwaardig verbindend stukje stad, waar kansen zijn voor verdichten, vergroenen en verduurzamen. 

Bouwstenen van de visie bestaan uit:

  • structuur en verbindingen met de omgeving verbeteren

  • groen en water als hart van het gebied

  • verkeer - stadsstraten als wensbeeld

  • erfgoed als de drager van de identiteit/authenticiteit

  • mix van programmering

  • faseerbaarheid

  • innovatief duurzaam ensemble

K.A.S. zorgde bij de uitwerking van het stedebouwkundig raamwerk voor de interne projectleiding, begeleide het bureau Posad die de nota maakt en begeleide de initiatieven van diverse partijen in het gebied.

De Nota van Uitgangspunten die uiteindelijk is vastgesteld is hier te downloaden.