Hoogbouwnota Den Haag

opgave: hoogbouwnota eyeline en skyline

opdrachtgever: Gemeente Den Haag

datum: 2017

K.A.S. heeft de projectleiding gedaan en inhoudelijke bijdrage geleverd voor de hoogbouwnota Den Haag. Deze nota is in januari 2018 in 1x door de gemeenteraad vastgesteld.

De nota biedt handvatten om hoogbouw op een
verantwoorde en zorgvuldige manier in te passen in
de structuur van de stad. Zeker daar waar er sprake is van gebieden met waardevolle stedenbouwkundige,
architectonische, cultuurhistorische of landschappelijke
kwaliteiten. Daarmee krijgen initiatiefnemers duidelijkheid
en worden ze uitgedaagd om met hoogbouwontwikkelingen
bij te dragen aan een groene en duurzame stad én om met
innovatieve oplossingen te komen. De hoogbouw in Den Haag moet aantrekkelijk, passend en vernieuwend zijn.


Speciale aandacht is er voor:

  • een eigen Haagse signatuur;

  • de menselijke maat: een aantrekkelijke stedelijke laag en levendige plint (de eyeline);

  • elegante en slanke torens met een herkenbare   beëindiging: ‘een hoed, pet of kroon’ (de skyline);

  • herkenbare en samenhangende clusters van torens;

  • samengesteld bouwblok: stedelijke laag met torens;

  • maatwerk per gebied, gebiedseigen architectuur

  • passend bij de omgeving;

  • verdichten, in combinatie met vergroenen en verduurzamen.

In de nota is onderscheid gemaakt tussen regels, die
publiekrechtelijk meetbaar en toetsbaar zijn, en intenties
waarvoor privaatrechtelijke instrumenten ingezet kunnen
worden.

De nota is hier te downloaden.