Leeghwaterplein Den Haag

opgave: stedenbouwkundig kader

opdrachtgever: Gemeente Den Haag

datum: 2016 - 2017

Het Leeghwaterplein is gelegen nabij Den Haag Holland Spoor en ligt in het zuidoostelijk deel van het Central Innovation District (CID). Het gebied heeft een positie als onderwijscluster verworven met het ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool als onderwijsinstellingen. Er spelen diverse ontwikkelingen rondom het Leeghwaterplein die een enorme impuls aan het gebied kunnen geven.


De actualiteit van ontwikkelingen en initiatieven die spelen rond het Leeghwaterplein bieden een momentum om het gebied integraal te ontwikkelen tot binnenstedelijk campusmilieu voor start-ups, starters en studenten. Het creëren van een binnenstedelijk campusmilieu biedt kansen voor kwaliteitsverbetering van het gebied, het creëren van een hoogwaardig leef- en verblijfsgebied en laat zien hoe in dit gebied wordt verdicht, vergroend en verduurzaamd.  Daarbij horen een hoogwaardige aantrekkelijke buitenruimte, goede verbindingen naar de omgeving, een hoge stedelijke dichtheid met levendige plinten en een groene en duurzame inrichting. Het gebied kan worden versterkt door het toevoegen en mengen van functies, zoals wonen, bedrijven, kennisinstellingen en publieke voorzieningen. Allemaal in een aantrekkelijke en samenhangende omgeving.


Het gemaakte stedenbouwkundig kader bevat deze samenhangende visie en randvoorwaarden voor de
ontwikkelingen rondom het Leeghwaterplein.

K.A.S. heeft de projectleiding gedaan en inhoudelijke bijdrage geleverd voor dit document. Het document is in 2017 in 1x vastgesteld door de gemeenteraad en is hier te downloaden.