Pollen des Engelermeer

opgave: ontwikkkeling van een visie voor het recreatiegebied het Engelermeer

opdrachtgever: Bosch Architectuur Initiatief

Resultaat: nominatie

datum: 2010

Het Engelermeer is gelegen in het rivierengebied, een gebied dat wordt gekenmerkt door openheid en grootschaligheid, maar ook bekend staat om haar strijd met het water. Daarom werden boerderijen, maar ook dorpen, van oudsher op pollen (terpen) geplaatst, zodat bij hoogwater de huizen en akkers droog bleven.


De ontgravingen van het Engelermeer bieden kansen de rand tussen de plas en het open polderlandschap opnieuw in te richten. Tevens om het gebied hier haar identiteit te laten versterken. De openheid naar het landschap wordt vormgegeven door een verdichting van pollen. Een verwijzing naar de cultuurhistorie van het gebied, tevens een kans om hier extra opvangcapaciteit voor water te realiseren. Het wateroppervlak wordt vergroot door het realiseren van een ecologisch hoogwaardig overstroom gebied; het pollenlandschap. Een dynamisch landschap dat er in elk seizoen en bij elke waterhoogte anders uitziet. De waterfluctuaties zorgen voor een rijke ecologische variatie, extra bergingscapaciteit en een prachtig natuurlandschap.