Van ontwikkelvisie naar gebiedsvisie in Spuikwartier Dordrecht


De gemeente Dordrecht heeft in 2016 de ontwikkelvisie aangenomen voor het Spuikwartier, waar wij al eerder aan hebben gewerkt. De ontwikkelvisie beschrijft de toenemende kantoren leegstand in het gebied en de behoefte om een nieuw vestigingsmilieu te creëren voor de ‘moderne kenniswerker’ zowel op het gebied van wonen als werken. De ontwikkelvisie schets de opgave en bepaald het traject en de aanpak op gebiedsniveau. De gemeente Dordrecht heeft plein06 en K.A.S. gevraagd om de ontwikkelvisie te vertalen naar een gebiedsvisie die de leidraad kan vormen voor gemeentelijke investeringen en kaders mee geeft aan marktpartijen. Daartoe onderzoeken we doormiddel van mogelijke scenario’s de kansen voor het gebied. De zoektocht moet leiden tot kaders en harde randvoorwaarden. Daar tegenover staat het gesprek met marktpartijen en de stad om te komen tot de onderscheidende kwaliteit van het gebied die door gezamenlijke aanpak kan worden versterkt en die nieuwe vestigers naar het gebied kan trekken. Plein06 en K.A.S. werken samen met de integrale projectgroep die vanuit de gemeente betrokken is. Door het integrale project team ontstaat er een gebalanceerd ontwerpend onderzoek waarin stedebouwkundige kwaliteit, verkeersstructuur, parkeer exploitatie en grondexploitatie gelijk op gaan.

#Dordrecht #gebiedsvisie #herstructurering #samenwerken #strategie

© 2020 by K.A.S.  |  info@kasdelft.nl

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Flickr Clean