Scenario's Spuiboulevard vrijgegeven voor stadsdialogen


Afgelopen 26 september heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten de drie scenario's die wij (i.s.m. plein06) ontwikkeld hebben voor de gebiedvisie vrij te geven voor stadsdialogen. De gemeente gaat met inwoners, ondernemers en andere stakeholders gesprekken voeren in de vorm van 'stadsdialogen' voordat een keuze over de toekomstrichting zal worden gemaakt.

Ik ben erg benieuwd naar de opbrengst van de dialogen. Aan de hand van deze input gaan we namelijk toewerken naar een optimaal model, een model dat echt van de stad is en waar samenhang en kwaliteit in zit.