Spuisafari in Dordrecht


Woensdag 31 januari zijn we op Spuisafari gegaan om de aanbevelingen en inzichten vanuit de stad op te halen voor het gebied rondom de Spuiboulevard, waar K.A.S. samen met plein06 aan werkt. In een pressure cooker van 12 uur brainstormen, locatiebezoek, interviews en presentaties zijn de door ons gemaakte scenario's voor het gebied bedicusieerd in verschillende teams en heeft elk team haar optimale scenario gemaakt. De input van deze dag wordt gebruikt om tot een stads gedragen gebiedsvisie te komen om het gebied te transformeren.

Erg goed om te zien dat het project echt leeft in de stad en dat er veel interessante voorstellen zijn gekomen met een hoog ambitieniveau. Zie voor meer informatie over het project en de dag de website van de gemeente.