K.A.S. werkt aan ontwikkelstrategie Scheveningen Bad


Scheveningen Bad, bekend van het Kurhaus, de boulevard langs zee, de pier en de vele recreatieve functies zoals het Circus theater, Holland Casino, de Palace Promenade, Sealife en Legoland wat nu gebouwd wordt. De enige stad aan zee in ons land!

Er ligt echter veel onbenut potentieel in het gebied, zowel ruimtelijk als economisch. Niet alleen aan zee, maar ook meer binnenlands. De ruimtelijke kwaliteit is op veel plekken niet sterk en er is een eenzijdige economie.

K.A.S. maakt i.s.m. de gemeente een ontwikkelstrategie. De strategie doet onderzoek naar de knelpunten en kansen en werkt toe naar een stip aan de horizon. Vanuit deze ambitie wordt een strategie gemaakt met de te nemen stappen.

Binnen de strategie zal veel aandacht zijn voor sfeergebieden, een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, verbindingen tussen gebieden, een dynamische mix van programma (verbreding van de economie) en kansen bieden voor bestaande ondernemers.