Geselecteerd voor de BNA onderzoek bedrijventerreinen

- de energietransitie als opstap naar meer ruimtelijke kwaliteit -

Ons team is geselecteerd om een bijdrage te leveren aan de ontwerpstudie van BNA Onderzoek voor een ontwerp-pilot op bedrijventerrein Hoorn80 (gemeente Hoorn). Opgave is om mee te denken over de bouwkundige en stedenbouwkundige inbedding van verschillende energiemaatregelen. We gaan op zoek naar zowel generieke- als specifieke kansen en oplossingen.

Ons multidisciplinair team bestaat, naast K.A.S., (Valerie Koppelle) uit:

In april wordt er gestart met een workshopweek tussen verschillende partijen en in mei/juni wordt alles samen gebracht in een openbare slotpresentatie en publicatie.

Zin in!