Het verrijken van Den Haag Zuidwest


K.A.S. werkt momenteel aan de voorbereidingen van de gebiedsagenda Leyweg-Morgenstond. Een gebied waar het winkelcentrum Leyweg totaal niet floreert, er is zelfs enorm veel leegstand, maar waar wel veel kansen liggen voor de toekomst. Het moet weer een wijk worden voor de middenklasse met arme en rijkere inwoners dwars door elkaar heen, een verrijkte wijk. Om dat te bereiken bouwt de gemeente de komende jaren tienduizend woningen extra om een diverser woningaanbod te creëren en meer draagvlak te krijgen voorzieningen, beter openbaar vervoer.

De gebiedsagenda is een vervolgstap op de Verkenning Den Haag Zuidwest die afgelopen week door wethouder Revis gepresenteerd is en agendeert de opgaven voor de komende jaren in het gebied.