Experttafel 'Toekomst van het Platteland'

In een mooi gezelschap van wijze heren mocht Valerie Koppelle afgelopen maandag plaatsnemen aan de experttafel 'Toekomst van het Platteland'. Een visie en handelingsperspectief hebben wij hiervoor ontwikkeld en gepresenteerd, samen kijken hoe we de toekomst van ons landschap kunnen beschermen, maar ook de opgaves die op ons afkomen, zoals de energietransitie, water- en bodemopgave en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit hierin kunnen meenemen. Wat doen we op de korte termijn, en hoe bewaken de lange termijn?


conferentie: Grenzeloos samenwerken in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; resultante van onze prijswinnende inzending voor de EO-Wijers prijsvraag.