K.A.S. spreker op Online bijeenkomst Prachtige productielandschappen

Ons plan 'Transformatie vanuit kernlanden' voor de transformatie van het platteland van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is een van de voorbeeldprojecten voor de online werkbijeenkomst op 18 mei genaamd Prachtige productielandschappen, georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Morgen geven wij dan ook een presentatie en hebben een open dialoog met onze opdrachtgevers uit het gebied over de meerwaarde van ontwerpend onderzoek.


Je kan je nog aanmelden.


De bijeenkomsten vinden plaats in het kader van de Open Oproep Prachtige productielandschappen. Met deze open oproep nodigt het Stimuleringsfonds coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uit om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap.