Nieuw-Mathenesse vrijgegeven voor participatie én woon-werkakkoord Provincie en Schiedam getekend!

K.A.S. werkt samen met de gemeente Schiedam aan de transformatieplannen van bedrijven terrein Nieuw-Mathenesse. Hiervoor is een Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse met de uitgangspunten en ambities opgesteld. Het schetst op welke wijze het gebied zich gaat ontwikkelen tot 2035. De ambitie is om het bedrijventerrein te transformeren naar een eigentijds, stedelijk en gastvrij gebied om te werken, wonen en recreëren. Een nieuw stadsdeel waar de geschiedenis van de jenever-en (glas)industrie en de binding met het omliggende water zichtbaar is. Nieuwe verbindingen zijn gemaakt met de historische binnenstad en Rotterdam.


Nieuw-Mathenesse is een groot gebied en er is goed gekeken waar de kansen liggen vanuit economisch perspectief, de gevestigde bedrijvigheid, de ruimtelijke omgevingsfactoren en de eisen aan duurzaamheid. Het erfgoed en het water worden beter benut, het geeft kleur aan de identiteit van Nieuw-Mathenesse. Er wordt een gevarieerd woningaanbod toegevoegd, zodat er een nieuwe mix van woon-en werkfuncties ontstaat. Het aanwezige distilleercluster wordt verder ontwikkeld van unieke branche naar onderscheidend vestigingsmilieu. Daarbij wordt het ambachtelijke en historische karakter van de gevestigde distillateurs gekoesterd. Het zuidelijk deel van Nieuw-Mathenesse transformeert naar een eigentijds en duurzaam bedrijventerrein.


Woon-werk akkoord

Naast eerdere woon-werkakkoorden met Rotterdam en Leiden hebben Provincie Zuid-Holland en gemeente Schiedam vandaag het woon-werkakkoord Nieuw-Mathenesse getekend. Een akkoord met daarin afspraken voor de bouw van minimaal 1.000 woningen in een aantrekkelijk, goed bereikbaar gebied met in de directe omgeving veel voorzieningen. Naast woningen komt er tot maximaal 40.000 m² werkruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, die zich goed laat mengen met de woonfunctie van het gebied. Zo krijgt ook het economisch vestigingsklimaat nieuwe impulsen. Zo creëren we levendige gebieden waar mensen prettig kunnen wonen en werken.Participatie

Het Ruimtelijk Raamwerk is vandaag tevens door het college vrijgegeven voor de participatie, want een gebied opnieuw inrichten doet we niet alleen. Juist Schiedammers, ondernemers en investeerders worden nadrukkelijk uitgenodigd om ideeën aan te dragen om de stad, haven en recreatiegebieden aantrekkelijker, veiliger en schoner te maken.


Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente, inclusief een link naar de samenvatting van het Concept Ruimtelijk Raamwerk.

vogelvlucht impressie noordelijk deelgebied: verdichting, vergroening en verduurzaming i.c.m. historie


impressie Buitenhavenweg: een publieke aantrekkelijk geprogrammeerde route


impressie binnengebied van de Glasfabriek: groen, autoluw en interactie tussen bestaand en nieuw


impressie binnengebied bij de Coca Colafabriek: een stedelijk interactiemilieu waar werken, wonen en erfgoed optimaal samenkomen