Prijswinnaar EO-Wijers prijsvraag!

Vandaag mochten wij voor de regiofinale van de EO-Wijers prijsvraag 'Verrukkelijk Landschap' - naar een vitaal platteland - de gedeelde eerste prijs in ontvangst nemen. Heel tof!


De inzending legt een visie neer voor een handelingsperspectief hoe de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden haar platteland kan transformeren. Hierbij zijn de energietransitie, het bodem en watersysteem, de ruimtelijke kwaliteit en vrijkomende agrarische bedrijven integraal meegenomen. Het biedt handvatten voor transformatie vanuit kernrandzones, de plek waar de dynamiek het grootst is, naar een nieuwe legenda eenheid: de kernlanden. Zie hier onze inzending: https://online.flippingbook.com/view/5316/


Op naar de landelijke finale op 23 september in de LocHal in Tilburg!