Ons team

Onze opdrachtgevers

20103-onze%20opdrachtgevers_edited.jpg

"Wij maken inclusieve gebouwen en omgevingen, waar een ieder bestaansrecht heeft en trots is op zijn plek. In slimme en mooie ontwerpen brengen wij de zachte menselijke kant samen met de harde en technische kant van ons vak."

K.A.S. is een bureau voor architectuur en stedenbouw, heeft een passie voor de samenhang tussen gebouw en omgeving en complexe projecten.

Wij opereren op verschillende schaalniveaus (interieur, architectuur, stedenbouw en openbare ruimte). Opdrachten benaderen wij bij voorkeur als één samenhangend geheel, alles is verbonden met elkaar en wij zijn juist goed in het integraal benaderen van projecten en het verbinden van de verschillende schaalniveaus.

Ons team


K.A.S. is een informeel persoonlijk bureau bestaande uit een drietal ervaren ontwerpers, die ruimschoots ervaring hebben in binnen- en buitenland.

Vaak werken wij samen met andere expertises en bureaus, zodat wij een maatwerk team voor de opgave kunnen vormen. Deze flexibiliteit en dynamiek is ons inziens de nieuwe manier van werken, wij houden daarvan, het zorgt voor kennisdeling, plezier en het levert meerwaarde op bij projecten. Wij hebben een sterk netwerk van experts waar wij mee samenwerken.

Valerie Koppelle - oprichter, architect en stedenbouwkundige

 

Met een passie voor gebouwen en plekken met historie en karakter en het geloof in het maken van een toekomstbestendige omgeving. Het beter gebruiken van de ruimte die we hebben en duurzame maatregelen inzetten.
Tijdens mijn studie aan de TU Delft begon dit al flink te knagen; een scriptie geschreven over de verdichting en het optimaler ruimtegebruik van de binnenstad van Breda en afgestudeerd op een monumentale papierfabriek in Maastricht. Na het op mijn 23ste afstuderen in architectuur en stedenbouw meerdere jaren gewerkt bij verschillende ontwerpbureaus, maar op de een of andere manier maakte dit niet mijn verwachtingen en dromen waar. Ontwerpen is leuk maar pas zinvol als je weet welke belangen er spelen en je optimaal aansluit bij de wensen van de gebruikers. Ik miste dit vaak, ontwerpen was maar een stukje van de planfase. Ik wilde ook in de voorfase wat betekenen en ging met mijn eigen bureau, wat ik inmiddels had opgericht (2010), dit type projecten oppakken. Projecten waarbij het gaat om het maken van een goede strategie, het ontwikkelen van haalbare plannen en het vinden van strategische partners. Goede projecten realiseren gaat om mensenwerk. Luisteren en lezen wat er speelt, weten waar de belangen liggen en dit vertalen in een zo passend mogelijk plan.

"Braakliggend terrein tot omgevingen met potentie maken” dat is mijn profiel.