Slimme Omringdijk - Hoorn80

opgave: ontwerpend onderzoek naar energietransitie i.c.m. ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen

opdrachtgever: BNA Onderzoek, gemeente Hoorn, provincie Noord-Holland, stichting BE+

partners: Adriaan Jurriëns, Marc Nolden, Tim van Beukering

datum: 2019

Hoe kan bedrijventerrein Hoorn80 2050 volledig draaien op groene energie en kunnen we deze kans inzetten om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren?

Op zoek naar een realistisch antwoord, deden wij een stapje achteruit om naar het grotere geheel te kijken: de regionale schaal. Daar vonden wij de Westfriese Omringdijk, een eeuwenoud cultuurhistorisch traject, dat niet alleen langs pittoreske dorpen en steden leidt, maar ook langs energiebronnen en bedrijventerreinen. Door op en langs de dijk een infrastructuur van kabels en leidingen te leggen ontstaat een uitwisselingscircuit - een smart grid - dat vraag en aanbod van energie bij elkaar brengt en de pieken en dalen van duurzame opwekking opvangt. Bedrijven kunnen stapsgewijs aanhaken als afnemer én leverancier van energie. Zo ontstaat een kralenketting van bronnen en gebruikers. De bouw van een geothermiecentrale op Hoorn80 zou dat snoer versterken; daarmee krijgt zowel het bedrijventerrein als de gehele regio een positieve impuls. Hoorn80 krijgt er een multifunctioneel gebouw en de broodnodige parkruimte bij.

 

De begeleidende experts waren erg enthousiast. Het onderzoek is gepubliceerd in een publicatie vanuit BNA Onderzoek en is via deze link te downloaden.