Station Laan van NOI e.o.

opgave: stedenbouwkundige verkenning en begeleiding meerdere initiatieven

opdrachtgever: Gemeente Den Haag

datum: 2016 - 2018

K.A.S. heeft in opdracht van de Gemeente Den Haag en in samenwerking met het College van Rijksadviseurs (CRa)  gewerkt aan het Loket Knooppunten, een programma van het CRa.

Daarnaast werd voor de gemeente een bijdrage geleverd aan de begeleiding van meerdere initiatieven in het gebied, zoals een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte, een nieuwe fietsenstalling en de studie naar de mogelijkheden voor het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij deze projecten is de samenhang, toekomstvisie en fasering essentieel, zeker omdat het gebied in het CID ligt.

CID

Station Laan van NOI ligt in het CID (Central Innovation District) waar ingezet wordt op verdichten, vergroenen en verduurzamen. Dit gebied heeft veel toekomstpotentieel en ook nog ruimte om te verdichten. Een visie op welke toekomstwaarde dit gebied kan hebben en de samenhang met haar omgeving was daarom essentieel.

Loket Knooppunten

Met dit programma ondersteunt het CRa gemeenten bij het versterken van ov-knooppunten door middel van ontwerpend onderzoek. In deze derde en laatste ronde van het Loket stond een reeks ‘voorstadhaltes’ centraal. Het gaat om de stations Den Haag Laan van NOI, Rijswijk en Tilburg Universiteit. Deze drie stations liggen dichtbij een hoofdstation, onderscheiden zich met een specifiek functioneel profiel en bovendien is het kenmerkend dat de samenhang van de directe omgeving met het station nog veel ruimte voor verbetering biedt.

Het project is een samenwerking tussen CRa, de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg, HTM, NS Stations en ProRail, gezamenlijk gaan we op zoek naar de kansen en mogelijkheden van het gebied. Ontwerpbureau CIVIC is gevraagd om dit proces te ondersteunen door middel van ontwerpend onderzoekt.

CRa heeft in november 2018 een publicatie gemaakt van de onderzoeken van Loket Knooppunten, deze is hier te bekijken.