Stationsplein Snaaskerke

opgave: visie, inrichtingsplan, bewonersparticipatie

opdrachtgever: Gemeente Gistel (BE)

partners: BenLandschap

datum ontwerp: 2015 - 2017

datum uitvoering: 2020 - 2021

Snaaskerke is een charmant dorpje gelegen tussen Oostende en Gistel en heeft 1400 inwoners. Het heeft mooie authentieke hoeves en een polderachtig landschap. Het dorpshart is ooit aangetast door een spoorlijn, maar is kort geleden vervangen door een 22km lange fietsroute; de Groene 62. Deze fietsroute vormt de centrale drager en aanleiding voor het project.

 

Op de plaats waar deze route Snaaskerke doorsnijdt, is er nauwelijks relatie met het dorp en het landschap. De opgave betreft de herinrichting van de bedding van de Groene 62 alsmede het Stationsplein, zodat er meer samenhang in ruimte en programmering ontstaat en een identiteitsrijke plek ontstaat.

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de verweving van het plangebied met het reeds aanwezige netwerk van trage wegen en de historische waterstructuur in het dorp. De kenmerkende trage wegen van het dorp wordt verlengd en gekoppeld aan recreatieve ommetjes. Het Stationsplein wordt een rustige maar levendige plek en past qua maat, schaal en vorm bij de identiteit van het dorp. Het plein wordt ingericht als een ‘shared space’ waarbij het accent niet meer op de auto ligt, maar juist op alle gebruikers van het plein.

Duurzaamheid en biodiversiteit zijn belangrijke thema’s; het verhard oppervlak wordt gereduceerd, de kasseien worden hergebruikt en er komen educatieplekken voor de jeugd. Workshops met bewoners hebben input gegeven voor de gebruikswensen en de identiteit, zodat het een plek wordt waar de bewoners trots op zijn.