Tijdelijkheid Spoorzone Delft

opgave: tijdelijkheid stimuleren, vormgeven en op de kaart zetten

opdrachtgever: Stichting Gebruik de Lege Ruimte

partners: LUZ architecten en Designlab 2902

datum: 2011 - 2013

De Spoorzone in Delft is hevig in transformatie, echter de permanente invulling van het gebied is nog onzeker en delen van het gebied komen braak te liggen. Daarom heeft is er een strategie ontwikkeld om deze tijdelijke situatie zo optimaal mogelijk te benutten. Tijdelijk gebruik kan namelijk de toekomstige sfeer en identiteit testen en mede bepalen. Door de stad erbij te betrekken (o.a. workshops en enquêtes) weet je wat er speelt, waar er behoefte aan is en ontwikkel je draagkracht en betrokkenheid. Deze informatie werd o.a. ingezet om tijdelijke projecten te agenderen en ruimtelijk samen te brengen. Eén deelgebied is verder uitgewerkt en gerealiseerd met grote inspanning van Stichting Groenkracht.

Links:
- blog "Wat wil Delft in de Spoorzone" en link naar uitkomsten en presentatie enquête
- artikel "Ruimtelijke Scenario's"
(hoe faseer je tijdelijkheid en wat betekent het)