Voorhuis - Achterhuis

opgave: nieuwe huisvestingsconcepten voor asielzoekers 

opdrachtgever: Nederland wordt Anders / A Home Away From Home - prijsvraag

datum: 2016 

De oplossing voor een flexibele schil in steden.

Hoe voel je je thuis in een vreemd land? Een land waar je de culturen en gebruiken niet kent en zelfs niet de taal spreekt? Komende uit een gezin met een gemengde nationaliteit heb ik deze strijd van kleins af aan meegemaakt. Is thuis de plek waar je vandaan komt of de plek waar je woont? Zelfs met een nieuwe familie en een baan zal het verlangen naar de oorsprong en de achtergebleven familie altijd blijven. Ik geloof dan ook dat we deze interne strijd niet met deze prijsvraag kunnen of moeten willen oplossen. Wel geloof ik dat we de overgang naar een nieuw land kunnen versoepelen
zodat vluchtelingen hier een toekomst kunnen opbouwen en hun geluk kunnen vinden.


Veel van de oplossingen liggen mijn inziens niet op ruimtelijk vlak. Ik geloof dat wij als ontwerpers wel een bescheiden meerwaarde kunnen leveren en deze ruimtelijke opgave als kans kunnen gebruiken om ook bestaande problemen op te lossen.


Mijn visie haakt in op een historisch stedebouwkundige principe dat zelfs al in de Middeleeuwen is toegepast om de groei van de bevolking op te vangen. Namelijk het verdichten van steden door het voorhuis‐achterhuis principe.


Waarom een voorhuis‐achterhuis principe?
Ik geloof dat mensen het beste kunnen integreren midden in de wijk, waar het sociaal contact het meest wordt gestimuleerd en je je onderdeel van de samenleving voelt. Op een plek waar je niet weggestopt bent, maar een plek tussen de lokale mensen in.
Tevens missen mijn inziens de nieuwe wijken die gebouwd worden een meer gemengd en dynamisch karakter, ze zijn vaak erg eenzijdig ontworpen met een standaard bouwbloktypologie.
Deze wijken zijn slecht geschikt om andere behoeftes op te vangen zoals je wat eenzame (groot)moeder die je dichtbij wil hebben, een bedrijfje of atelier aan huis, een aparte plek voor de puberkinderen, een buurthuiskamer, een plek voor toeristen (Airbnb of B&B bijvoorbeeld), studentkamers, een (t)huis voor vluchtelingen of voor toekomstige bestemmingen die we nu nog niet kennen. Ik ben op zoek naar een flexibele schil die dit mogelijk maakt!


Achterhuizen kunnen deze flexibele schil zijn in nieuwe stukjes stad, net zoals dat in de historische stad is en was. Achterhuizen zijn meestal verbonden met het voorhuis middels een gang, zijn kleiner dan het voorhuis en kunnen natuurlijk ook een eigen entree hebben, wat goed is i.v.m. privacy en eigenheid. Maar sociaal contact wordt door de verbinding en het mogelijk gezamenlijk gebruik van de buitenruimte ook gestimuleerd. De studies laten zien dat verschillende uitwerkingen mogelijk
zijn en dat deze nieuwe mogelijkheden bieden voor het ontwerp van de toekomstbestendig wijk.
Door de achterhuizen op een slimme manier in tijdelijke pacht uit te geven blijven ze flexibel in gebruik en kunnen ze naar gelang de behoefte van voorhuisbewoners, buurtbewoners of gemeentes (bij bijvoorbeeld vluchtelingen) gebruikt worden.


Doordat de achterhuizen ín de wijk staan zijn de eisen t.a.v. architectonische kwaliteit hoog. Op de begane grond is, net zoals bij het originele gebruik van het achterhuis, de ontvangstruimte, een plek voor ontmoeting. De overige vertrekken zijn flexibel indeelbaar en daardoor geschikt voor
verschillende soorten gebruik. De achterhuizen hebben een lange levensduur, hoeven niet verplaatst te worden, bieden ook opvang voor ander type gebruik en bieden daarmee niet alleen een ruimtelijke flexibele schil maar ook een sociale.