Armamentarium Delft

opgave: transformatie en ontwikkeling van een Rijksmonument naar een nieuwe programmering

opdrachtgever: Stichting Drie Generaties

partners ontwikkeling: Carlien van der Zwet, Marian Tabben, Hermon Erfgoed

partners architectuur: BERNS Architectuur, Station-D, LOT Architectuur

datum: 2014 - 2015

grootte: 11.000 m2

ontwikkeling

Het eerste ontwikkelproject van K.A.S voor het voormalig Legermuseum in Delft, gelegen in de historische binnenstad van Delft. Doel was het maken van een plek waar innovatie, duurzaamheid en cultuur samen komen. Door het te ontwikkelen naar een multi-tenant gebouw waar diverse toonaangevende partijen samen komen, met verschillend gebruik maar met dezelfde mindset, ontstaat een nieuwe plek in de binnenstad die de hele dag door bruist en waar ontmoetingen plaatsvinden tussen gelijkgestemden. Een plek waar Delft trots op kan zijn.

Voor het project is een geweldig multidisciplinair team samengesteld en Hermon Erfgoed heeft zich aan ons verbonden. Het hoogwaardige architectonische plan en de programmering voldeden aan de criteria van RVB en gemeente, helaas is het project gegund aan een andere partij.

 

architectonisch ontwerp

Bij dit project is er speciale aandacht voor monumentale waardes, het verantwoord omgaan de kwaliteiten van het pand en het aansluiten op de omgeving en binnenplaatsen. De ingrepen die worden gedaan, met name in de ontsluitingsstructuur en daglichttoetreding zijn nodig voor de nieuwe functies en voor de toekomstbestendigheid. Zo komt er op een centrale plek een nieuw stijgpunt die de verschillende verdiepingshoogtes van de naastgelegen panden verbindt. Tevens is er een nieuwe interne route, een ‘binnenkade’ die de panden op een logische manier met elkaar verbindt en zorgt voor oriëntatie. Nieuwe principes voor ventilatie en energieopwekking dragen bij aan het duurzame- en innovatieve karakter.