Dorpshaven Wassenaar

opgave: stedenbouwkundig kader voor de dorpshaven en het havenkanaal i.c.m. participatie

opdrachtgever: Gemeente Wassenaar

partner: Over Morgen

datum: 2017 

De Wassenaarse Dorpshaven ligt in de buurt Oostdorp en grenst aan het oude centrum. Het is al jaren een wens in Wassenaar om de Dorpshaven en het Havenkanaal aantrekkelijker te maken en de potentie van het gebied beter te benutten.
We zijn gestart met het organiseren van een ideeënfestival  om te horen wat er speelt onder de bewoners en ondernemers. Vervolgens zijn 4 deelsessie georganiseerd om meer in te zoomen op de kansen en opgave. Vanuit deze opbrengsten is gewerkt naar een kansenkaart en een stedebouwkundig raamwerk dat goed aansluit bij de behoeftes vanuit de buurt.

Zie ook de website: Dorpshaven Wassenaar